władza 

Pod hasłem niezawisłości sądów nasi prawnicy walczą zawzięcie o utrzymanie swojego wyłącznego monopolu na sprawowanie władzy sądowniczej. Powołując się przy tym na zasadę trójpodziału władzy państwowej bez wahania wypaczają tę zasadę, chcąc osiągnąć własną korzyść. Zachowują się zupełnie jak komuniści, (...)

Marsz Niepodległości, to nie tylko „kotylionowe” radosne uczczenie rocznicy. To nie tylko odśpiewanie hymnu i złożenie kwiatów. Marsz Niepodległości jest głosem nas, ludzi sprzeciwiających się kulturowemu marksizmowi, odbierającemu naszą tożsamość narodową, negującemu patriotyzm, nazywającemu nas „faszystami”(...)

  • +228 872 4444
  • kontakt@narodowarumia.pl
    Joomla Extensions
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account