„POKŁOSIN”

Jest 27 września 2013 roku. W sejmie odbywa się głosowanie nad tzw. aborcją eugeniczną. W piątek przed południem posłowie głosują nad wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. W głosowaniu wzięło udział 421 posłów. Prawo do życia dzieci chorych w fazie prenatalnej nie będzie chronione. Sejm odrzuca obywatelski projekt ustawy zakazującej aborcji ze względów eugenicznych.

Za odrzuceniem projektu ustawy uchylającej przepis zezwalający na aborcję ze względów eugenicznych było 233 posłów, w tym, 34 z Ruchu Palikota, 22 z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 4 z Polskiego Stronnictwa Ludowego, 3 z Inicjatywy Dialogu, 1 posłanka niezrzeszona i aż 169 z Platformy Obywatelskiej, w tym rumska posłanka Krystyna Kłosin. Wynik tego głosowania nie pozostaje bez odpowiedzi. Już na początku października pojawiają się w Rumi plakaty. Widnieje na nich nikt inny jak Pani Kłosin, jednakże w nietypowym stroju. Ubrana jest bowiem w mundur SS, który słusznie sugerować może podobieństwo aborcji eugenicznej do akcji T4, w której to niemieccy lekarze wymordowali 100 tys. ludzi, w tym 30 tys. Polaków. Niepełnosprawni zostali uznani przez Niemców za "niewartych życia". Krystyna Kłosin w odpowiedzi na plakaty: „Traktuję to w kategoriach publicznego znieważenia, zarówno mnie osobiście, jak i biura poselskiego, które jest konstytucyjnym organem RP. Zawartość plakatu wskazuje na propagowanie ustroju totalitarnego, czego zabrania prawo”. Paradoksalnie to właśnie wynik głosowania promuje taki ustrój, a plakat wręcz przeciwnie...

11 września 2015 roku. Sytuacja powtarza się. Posłowie platformy w zatrważającej większości odrzucają projekt w pierwszym czytaniu.

Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia:

"Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia."

26 czerwca 2015 Sejm przyjmuje rządowy projekt ustawy o tzw. „leczeniu niepłodności”. Prawie cała PO głosuje za ustawą rządową. Projekt poparło 190 posłów partii rządzącej, wśród nich rumska posłanka Krystyna Kłosin.

Kilka faktów na temat in vitro:
Surogatka, czyli kobieta wynajmująca swoje łono, aby urodzić cudze dziecko, będzie mogła przekazać prawa rodzicielskie wskazanej osobie. Na przykład homoseksualiście, który chciałby dziecko kupić. W tej chwili homoseksualiści wynajmują surogatki w krajach Trzeciego Świata. Po przyjęciu ustawy do krajów tych dołączy Polska.

In vitro to nie leczenie.
Jak podaje ekai.pl, in vitro nie jest metodą leczenia niepłodności - mówią eksperci, którzy konsultowali wydany przez prezydium KEP komunikat, dotyczący proponowanej przez Sejm ustawy regulującej kwestie zapłodnienia in vitro.

- Ta ustawa niczego nie rozwiązuje, a wręcz przyczynia się do kolejnych problemów - uważa Małgorzata Bechler, instruktor modelu Creightona - podstawowego narzędzia naprotechnologii. Jak podkreśliła ekspertka, ustawa nie daje właściwych rozwiązań, jeśli chodzi o leczenie problemu niepłodności. - Przede wszystkim ustawa jest mocno skupiona wokół sztucznego zapłodnienia. Moje doświadczenie pokazuje, że jeżeli chcemy faktycznie rozmawiać o leczeniu, to nie możemy przyjmować procedury, która nie leczy i nie jest odpowiedzią na realne problemy ludzi. Nie daje ona możliwości faktycznego zdiagnozowania i wyleczenia – uważa Bechler. Z jej doświadczenia wynika, że często "ludzie, którzy korzystali dotychczas z metody in vitro nie dość, że nie osiągnęli wymarzonego poczęcia, to jednocześnie nie otrzymali odpowiedzi na pytanie, co im dolega". Instruktorka naprotechnologii uważa, że zaproponowana przez Sejm ustawa z 25 czerwca nadaje tylko stan prawny obecnej sytuacji, a ta, jak dodaje Bechler, "wcale nie jest poprawna". "To jest pójście w ślepą uliczkę, jeśli chodzi o rozwiązania poważnych problemów, z którymi ludzie się zmagają" – powiedziała. Naprotechnologia, w przeciwieństwie do in vitro, najpierw dużą uwagę poświęca określeniu problemu związanego z płodnością, a następnie właściwemu leczeniu, dopasowanemu do potrzeb konkretnej pary.

23 lipca 2015 Sejm przyjmuje ustawę o tzw. „uzgodnieniu płci”.

Za przyjęciem projektu ustawy o uzgodnieniu płci głosowało 252 posłów, 158 było przeciw, zaś 11 wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem projektu opowiedzieli się niemal wszyscy obecni na sali plenarnej posłowie Platformy. Jedynie Lidia Staroń i Jacek Tomczak głosowali przeciw. 15 posłów PO było jednak nieobecnych. "Za" swój głos oddali posłowie SLD i RP. Wśród tych posłów po raz kolejny znajdowała się pani Krystyna Kłosin.

Ustawa de facto na nowo definiuje pojęcie płci, bowiem uzależnia możliwość jej zmiany wyłącznie od prywatnych odczuć osoby zainteresowanej. Traci zatem jakiekolwiek znaczenie cały biologiczny, zobiektywizowany wymiar ludzkiej płciowości.

Ustawa będzie miała zastosowanie nie tylko do osób cierpiących na transseksualizm, ale także do wszystkich, których zaburzenia tożsamości płciowej pozwalać będą na kwestionowanie wpisów metrykalnych. Chodzić będzie zwłaszcza o osoby transgenderyczne, podejmujące praktyki homoseksualne lub transwestytów, ale również osoby cierpiące na schizofrenię lub chorobę afektywną dwubiegunową objawiające się właśnie w zaburzeniach tożsamości płciowej.

Regulacje stwarzają też możliwość zacierania różnic między poszczególnymi typami zaburzeń, pozwalając na różne klasyfikowanie poszczególnych osób. W celu dokonania zmiany płci wystarczające będzie przedstawienie dwóch orzeczeń od dowolnie wybranych seksuologów (lekarza lub psychologa) lub psychiatrów. Projekt nie stwarza żadnych wymogów co do wyglądu zewnętrznego, nawet dokonania drobnych zabiegów kosmetycznych, o interwencjach operacyjnych nie wspominając.

Jednak nie wszyscy posłowie platformy głosowali tak jak pani Kłosin. Okazuje się, że można głosować zgodnie z własnym sumieniem, nie narażając się przy tym na utratę zajmowanego stanowiska.

Lista posłów platformy głosująca przeciw
Przeciw odrzuceniu projektu ustawy zakazującej aborcji ze względów eugenicznych.
1. Fabisiak Joanna
2. Grad Mariusz
3. Pluta Mirosław
4. Staroń Lidia
5. Tomczak Jacek
6. Adamczak Małgorzata
7. Biernacki Marek
8. Borowiak Łukasz
9. Budnik Jerzy
10. Kulesza Tomasz
11. Raniewicz Grzegorz
12. Ziemniak Wojciech

Posłowie PO głosujący przeciw Ustawie o tzw. „leczeniu niepłodności”
1. Fabisiak Joanna
2. Grad Mariusz
3. Pluta Mirosław
4. Staroń Lidia
5. Gut-Mostowy Andrzej

Posłowie PO głosujący przeciw Ustawie o tzw. „ uzgodnieniu płci”
1. Staroń Lidia
2. Tomczak Jacek


Tak głosowała Pani Kłosin w pozostałych bardzo ważnych sprawach dla naszego kraju:

 • Głosowanie w sprawie referendum przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego: PRZECIW

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, zawartego w druku nr 254

Głosowanie nr 3 - posiedzenie 11. Dnia 30-03-2012 godz. 18:08:37

 • Głosowanie w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego: ZA

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną, wraz z przyjętymi poprawkami

Głosowanie nr 36 - posiedzenie 14. Dnia 11-05-2012 godz. 11:09:23

 • Głosowanie w sprawie ograniczenia praw obywatelskich w ustawie o zgromadzeniach: ZA

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Głosowanie nr 6 - posiedzenie 17. Dnia 28-06-2012 godz. 09:19:21

 • Głosowanie w sprawie anty pracowniczych zmian w Kodeksie Pracy i ustawie o związkach zawodowych: ZA

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną zawartego w druku nr 1374

Głosowanie nr 16 - posiedzenie 43. Dnia 13-06-2013 godz. 20:49:15

 • Głosowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie obowiązku szkolnego 6-latków: PRZECIW

Głosowanie nad przyjęciem wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, zawartego w druku nr 2022
Głosowanie nr 5 - posiedzenie 63. Dnia 14-03-2014 godz. 09:32:34

 • Głosowanie za likwidacją kopalń: ZA

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr 148 - posiedzenie 84. Dnia 16-01-2015 godz. 01:08:16

 • Głosowanie za obniżeniem podatku dla osób najuboższych: PRZECIW

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr 33 - posiedzenie 86. Dnia 06-02-2015 godz. 09:50:06

 • Głosowanie za prawem rodziców do decydowania o obowiązku szkolnym 6-latków: PRZECIW

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr 8 - posiedzenie 88.Dnia 05-03-2015 godz. 10:02:52

Mówią, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Mówią również, że są OBYWATELSCY! Hipokryzja tej partii nie zna granic. Głosują przeciwko nam, wycierając sobie buty obywatelskimi projektami. Głosują przeciwko nam, podwyższając podatki czy wydłużając wiek emerytalny. No i wreszcie głosują przeciw samym sobie, zasłaniając się Kościołem, gdy w tym samym czasie głosuje się za zabijaniem naszych obywateli, tych najmniejszych, tych najbardziej bezbronnych...

 

 • +228 872 4444
 • kontakt@narodowarumia.pl
  Joomla Extensions
  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account