O nas

Stowarzyszenie Narodowa Rumia jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, którym bliskie są wartości tradycyjne i patriotyczne. Nasze podstawowe cele statutowe, to:

 

1. Propagowanie świadomości narodowej w śród lokalnej społeczności.
2. Ochrona narodowych dóbr kultury i tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


W listopadzie 2014 r. odbyło się spotkanie założycielskie NR. W marcu 2015r. stowarzyszenie Narodowa Rumia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. 

  • +228 872 4444
  • kontakt@narodowarumia.pl
    Joomla Extensions
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account